như tiêu đề các bro ạ!! của em đang dùng launcher mod 5x5 màn hình chính, giờ cái widget thời tiết nó trông thốn quá . dẹo dọ lệch lệch ..
nên mong bro nào biết chỉ em chỗ mod dpi cho nó nhỏ lại giúp em!!
hay mod giúp luôn thì em cảm ơn kinh khủng