camera note 4 của e bị vỡ và e đã đi thay lại cái mặt kính nhưng hình ảnh kô đc rõ và bị mờ như vậy là do lúc vỡ có ảnh hưởng đến cam hay kô