Có bác nào hạ cấp từ 5.1 về được 4.4 chưa? Máy em N910L đang chạy rom cook NVA 5.1. Bây giờ up rom qua Odin 4.4, 5.0, 5.1 đều báo fail hết ạ.
Dùng 5.1 hao pin quá. Onscreen chỉ tầm 3h mà căng thôi