Mình đang xài con note 4 n910k, nhưng cắm sạc chỉ được 86% pin.
Lúc trước thì 92% rồi nó giảm dần, hiện tại thì có cắm cả đêm cũng chỉ 86% pin.
Khắc phục bằng cách nào vậy các bạn?
Cám ơn.