Mình phân vân ko biết có nên mua con này ko,ai đang dùng cho cảm nhận với