Như tiêu đề, tôi cài từ điện Lạc Việt mà bị lỗi, không thấy data, kể cả khi để trong bộ nhớ máy hay thẻ nhớ hoặc để cả 2 bộ nhớ máy và thẻ nhớ cũng được kết quả như nhau. Có ai fix giúp tôi với !