em mới sắm con n916s, e chỉ thấy từ điển mặc định là english màk ko thấy cái phần từ điển khác, ko thể tra từ điển trược tiếp trên trình duyệt or fb đc, mong cao nhân chỉ giáo.