Có bác nào bị gps không hoạt động như mình không,máy mình n910t đang chạy 5.1.1,vào máp không chạy,bác nào có cách fix không vậy,cảm ơn ae