Giúp e về lại kernel gốc của note 4 n910c với ạ.
Với lại chỉ e cách root luôn. E đang ở 5.1.1. Chỉ chi tiết càng tốt
E cám ơn ạ