chán em có note4 đang dùng bình thường tự nhiên loa ngoài bị rè ức quá nhưng sử dụng tai fone thì vẫn bình thường bác nào có cách khăc phục không?sáng nghe nhạc chiều bị như vậy