cho em xin cái recovery mới nhất với root mới nhất cái....cho e bản stock 5.1.1 mới nhất đi