Em vừa mua cái app Package Disable Pro. Máy em Note 4 hãng. Còn bảo hành. Rom mới nhất 5.1. Em phải tắt bớt cái nào để giảm tốn pin?