Tin vui cho note 4, vừa nhận được update cho samsung internet.
Marshmallow sẽ lên cho note 4 ngay đầu tháng 4 thôi. )

[IMG]data/attachments/36/36472-d1c408aad481f916c04abbc70359d628.jpg[/IMG]Gửi từ SM-N910C của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk