Hiện tại n910p của spring đã có 2 bản fw 6.01 như link : <div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=http%3A%2F%2Fwww.sammobile.com[/IMG]
http://www.sammobile.com/firmwares/database/SM-N910P/</div>
Nhờ các bạn giúp mình chọn đúng bản fw cho máy .

Chữ XAS và SPR đi kèm với fe có ý nghĩa gì vậy .

Mình đã nâng từ 5.1.1 lên 6.01 N910PVPU4DPC1 (<div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=http%3A%2F%2Fwww.sammobile.com[/IMG]
XAS</div>) tất cả mọi thứ bình thường , nhận sim danh bạ sóng tốt , nhưng máy cứ báo có update mới qua ota nên mình bấm luôn thì được update lại bản 6.01 N910PVPS4DPD1 (SPR) thì sau khi update xong factory reset thì bị hiện tượng nghe gọi được nhưng không thấy sim , không hiện số điện thoại của tôi , và danh bạ không có nút chọn từ sim ( và cũng không hiển thị sim ) ..3g phải tự set vnp mới chạy không tự động như bản kia và trong menu nhanh cũng không hiển thị nút tắt mở 3g .

Nhờ các bạn dùng qua hướng dẫn khác phục .

Nếu từ bản 6.01 N910PVPS4DPD1 (SPR) hiện tại mình flash về lại bản 6.01 N910PVPU4DPC1 (<div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=http%3A%2F%2Fwww.sammobile.com[/IMG]
XAS</div>) thì có vấn đề gì không .

Bạn nào có kinh nghiệm xin hướng dẫn mình phân biệt và khác phục vấn đề trên .