có bác nào giúp e với. e mới up lên 6.0.1 nó lỗi bảng thông báo ko thêm hay hiện bất cứ gì cả.