Em đọc trên facebook của samsung mobile vietnam thấy có cái này,các các mod làm việc với samsung có biết thông tin này chưa ạ <div>
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com[/IMG]
https://www.facebook.com/SamsungMobileVietnam/photos/a.10150133494301815.329577.322004096814/10152729682661815/?type=1</div>