Các huynh cho e hỏi chút. Trước e dùng con note 3 n9002 thi 2 sim 2 sóng online trong mọi trường hợp gi sang con note 4 n9100 thi chẳng khác gi may cái 2 sim của tàu. E hỏi th samsung bảo bình thuong . Gọi 1 sim sim kia thue bao. Ko dùng sim 1 gọi vào sim 2 ddược trong khi do note 3 thi ok. Rất mong các huynh chi giáo!