Tình hình là mấy ngày gần đây, con note 4 hay xuất hiện quảng cáo, nó nhảy ra 1 cái popup trên màn hình Home luôn,làm máy nóng và hao pin nữa. Xin các bạn chỉ cách khắc phục