Mọi người cho mình hỏi có cách nào đưa nội dung 1 cái note trong s-note ra màn hình chờ ko? trước có xài note 2 của bạn thấy đưa ra được mà note 4 mò mãi k có, chỉ có đưa cái biểu tượng dẫn đến cái note đó thôi. ai biết chỉ mình với tks