Như tít ạ, em thấy bạn em nó dùng sony xperia Z mà chụp được, nhưng tìm trong các mode của note 4 thì không thấy chức năng này. Ai biết chí giúp với ạ. Thanks