mấy bác ai có rom N910G cho em với.. đang cần lắm ạ..