cho hỏi chép phim vào note 4 sao k có âm thanh vậy ad,hiển thị định dạng âm thanh k đc hỗ trợ(ac3),mình coi phim bằng phần mềm MXplayer