Trước e dùng 4.4.4 vẫn chơi được game Modern Combat 5. Từ lúc lên 5.0.1 xog thì cứ vào là lại bị unfortunately stopping, bực mình quá các bác ak. Hix