Các bạn cho minh hỏi la csc la gì va nó có quan trọng không ạ?minh thấy nó viết tắt cho từng quốc gia thì phải..máy minh n910c vậy co thể xai o bất cứ nước khác trên thế giới chứ các bạn hay la cần fai lamd gi thêm để dùng dc ở nước khác..xin cảm ơn