Chẳng là mình không thể Enable được tính năng này , dù là đã nhập đúng password Acc khi Enable tính năng này lên , khi nhập xong rồi thì nó văng ra nhưng tính năng này vẫn không có check được , Các bác ai có kinh nghiệm giúp mình với . Thanks