Như tiêu đề, các bác có bộ Viper4android không cho mình với, rom 5.0.1 nhé. Có walkman nữa thì càng tốt ak