Trích dẫn Gửi bởi NGB123
chụp đêm thì note4 xách dép cho ip6 về độ chi tiết, ngon vác máy vô bar chụp xem ảnh thằng nào đẹp hơn
Iphone chụp không bằng nhé. Mình thường xuyên chụp luôn nhé