Tình hình mình root máy xog xóa cái galaxy app, nên giờ mình tìm cái file apk của phần nềm này để tải nhưng k biết ở đâu có, bác nào có file apk thì cho mình xin với, thanks