cho mình hỏi ứng dụng clean master có tốt cho note 4 không vậy , mình sử dụng sao thấy ít có tác dụng cho máy , ai có kinh nghiệm xin chia sẻ