Các bác cho em hỏi chút, con N910G của em đã root, em muốn khối phục chế độ cài đặt gốc mà nó cứ báo lỗi là sao nhỉ