Em có con Note 4 N910T muốn cài recovery nhưng khi flash bằng Odin 3.10.6 thì toàn báo fail. Máy đã off reactivation lock nhưng em thấy có dòng màu xanh để chữ secure: on. Em nghĩ là do cái đó, có cách nào tắt nó đi được không ạ chứ em không thể flash bất cứ thứ gì vào máy cả