Trích dẫn Gửi bởi Nhathuy
Add cho minh xin link tai cach root cho note4 N916S voi.link tren die roi add roi
bạn liên hệ đây mình gửi cho
<div class="link-essentials-favicon">
[IMG]//www.google.com/s2/favicons?domain=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com[/IMG]
<a href="https://www.facebook.com/" title="Accéder à la page d’accueil"><i class="fb_logo img sp_LGqQTdUydKB sx_758067">Logo Facebook</i></a></div>
mình lên note 5 rồi nên giúp mọi ng những cái mình biết thôi