moij người chỉ mình cách factory reset note 4 hàn ,mình vào facetory reset nó hiện chữ hàn nên ko biết bấm dòng nào,hỏi thêm là máy đã root facetory có sao không