Chào anh em Note 4, mình đang dùng em 910c. Hôm trước mình root xong xóa ứng dụng không dùng lỡ tay xóa bỏ em smart select của s pen giờ em nó bị mất tính năng smartselect. Nên lên đây xin anh em nào đã root máy cho mình xin cái app smart select. thanks