có em note 4 chết main, hư màn. ra xác bán cho ai cần.
gồm có .đốc sạc và pin, camera, bút, cảm biến ..... lh 0979703180