Máy e dạo này thỉnh thoảng bị xuất hiện dòng này, r tự mất đi, sau lại hiện lại tiếp, k biết do nguyên nhân gì, có ai bị như này không ạ ?