Chào cả nhà e mới mua von n4 n910p, ko hiểu sao phím[/IMG] nhanh[/IMG] [/IMG] Dữ Liệu mạng nó mất tiêu đâu rồi, mỗi lần vào 3g phải cào mạng di động phiền quá, bác nào biết chỉ tớ với