máy mình note4 T mobile đang chạy rom stock 5.1.1 chưa root...bây giờ muốn hạ xuống rom stock 4.4.4 qua odin thì có cần phải root máy không các bác?