Giúp mình cứu Note 4 sau khi hard reset bị lỗi Samsung Account không đăng nhập được, nên không vào tiếp được, chỉ có restart và tắt máy mà thôi. Ai biết giúp mình khắc phục với.