TÌnh hình là em kết bản v7 của bác Toanluu68. Muốn dùng cam note 4 thay cho cam note 5 (hay FC). Em không biết trích thành phần nào nhiều và build gói zip ra sao. Mong các cao nhân chỉ giúp ạ.