Chào các bác số là e mới dc đứa e gửi cho con not4 n910p tìm mãi ko có rom stock nào nên nhờ ae có kinh nghiệm chỉ giúp
Thanks