Bạn nào rành cho mình hỏi sao khi mình mở action memo lên ở trên cùng không có biểu tượng thường ở bên phải biểu tượng cực gôm. Mình sử dụng note 4 n910a. Mình mới xài nên không rành, mong mọi người chỉ giáo.