Máy m bị ẩn mất mục usb debug nên không kich hoạt được. Lỗi này là vì sao thế mn