Note 4 lên 6.0.1 Thanh thông báo sẽ chuyển sang màu xám khi bật tiết kiệm pin, giao diện nó nhìn không đồng bộ khó chịu lắm các bác ạ