Thấy nhiều người kêu quá... hình như chưa thấy ai khen