Sao điện thoại của em không update bằng OTA đc các bác nhỉ. Cứ phải kết nối kies nó mới chịu