Các bạn có file fix N910U bị đổi imei 004999010640000 khi up rom không cho mình xin với nhé. Mình không backup lại imei mới đau.
Cảm ơn cả nhà.


[IMG]data/attachments/38/38785-28df7e4db26fc7a56f5b0bb70acc35d0.jpg[/IMG]