Trích dẫn Gửi bởi minhlau4
Thanks b! Nhưng m đang ở 6.01 bản N910S
Bác lên sammobile down rom về vậy . Có cái nó sẽ tự động lên đấy bác phải root thì mới được cơ.