chào các bác
em 910c của mình trước đây phát wifi bình thường, nhưng giờ không phát được
có ai bít cách khắc phục ko ạ