Dev Darkera13 thì a e nào cũng biết rồi, mình có nc vs bác ý và ngỏ ý muốn bác ấy làm rom port cho a e chúng ta> Ngặt nỗi bác ấy k có thiết bị và chỉ cần có thiết bị trong hoặc dưới 1 tuần thôi là a e có rom port. Nay mình đăng bài rất mong a e nào trên Hà Nội có thể giúp đỡ a e Note 4 cung cấp thiết bị cho bác Darkera13 làm rom trong thời gian đó, N910c/h/u/s/l/k. Kính mong a e giúp đỡ, E cảm ơn ạ